Offispaces Green Logo
איזורים
מחיר
גודל
סינון

משרדים להשכרה בישראל

בצלאל 3, רמת גן

בית ערן הדרקומה: 3

6,955 ₪65 ₪ / מ"ר
8-15עובדיםגודל:107 מ"ר
אהבתי

דרך מנחם בגין 12, רמת גן

בית דרום אפריקהקומה: 2

6,000 ₪75 ₪ / מ"ר
6-11עובדיםגודל:80 מ"ר
אהבתי

דרך מנחם בגין 12, רמת גן

בית דרום אפריקהקומה: 3

24,375 ₪75 ₪ / מ"ר
23-46עובדיםגודל:325 מ"ר
אהבתי

רח' זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן

מגדל משה אביבקומה: 33

13,770 ₪85 ₪ / מ"ר
12-23עובדיםגודל:162 מ"ר
אהבתי

רח' זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן

מגדל משה אביבקומה: 33

23,290 ₪85 ₪ / מ"ר
20-39עובדיםגודל:274 מ"ר
אהבתי

רח' זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן

מגדל משה אביבקומה: 33

37,060 ₪85 ₪ / מ"ר
31-62עובדיםגודל:436 מ"ר
אהבתי

רח' זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן

מגדל משה אביבקומה: 49

9,010 ₪85 ₪ / מ"ר
8-15עובדיםגודל:106 מ"ר
אהבתי

שוהם 2, רמת גן

מגדל פז 2קומה: 3

55,800 ₪90 ₪ / מ"ר
44-78עובדיםגודל:620 מ"ר
אהבתי

שוהם 2, רמת גן

מגדל פז 2קומה: 3

93,600 ₪90 ₪ / מ"ר
74-130עובדיםגודל:1,040 מ"ר
אהבתי

נחל איילון 7, תל אביב יפו

נחל איילון 7קומה: 1 - 3

18,000 ₪90 ₪ / מ"ר
14-29עובדיםגודל:200 מ"ר
אהבתי

נחל איילון 7, תל אביב יפו

נחל איילון 7קומה: 1 - 3

13,500 ₪90 ₪ / מ"ר
11-21עובדיםגודל:150 מ"ר
אהבתי

נחל איילון 7, תל אביב יפו

נחל איילון 7קומה: 1 - 3

32,400 ₪90 ₪ / מ"ר
26-51עובדיםגודל:360 מ"ר
אהבתי

נחל איילון 7, תל אביב יפו

נחל איילון 7קומה: 1 - 3

67,500 ₪90 ₪ / מ"ר
54-94עובדיםגודל:750 מ"ר
אהבתי

עמינדב 3, תל אביב יפו

עמינדב 3קומה: 5

81,600 ₪120 ₪ / מ"ר
49-85עובדיםגודל:680 מ"ר
אהבתי

ויצמן‬ 2, תל אביב יפו

מגדל אמות השקעותקומה: 9

13,900 ₪100 ₪ / מ"ר
10-20עובדיםגודל:139 מ"ר
אהבתי