Offispaces Green Logo

מדריך נדלן

מושגים במעבר משרד

צמחיה במשרד
תחזוקה שוטפת
נקיון פנים
ארנונה
עמדות עבודה מול שטח במטראז
תשריטים ואפיון פרוגרמה
מחיר למטר
חניות
דמי ניהול

עלויות שיפוץ במעבר משרד

עלות מיתוג
חיווט ותשתיות
תעלות מיזוג
תקרות
גופי תאורה
מחיצות למשרד
עלות ריהוט
עלות שיפוץ
פרקט למשרד ותמחור